AW och konferenser sänkte konsulternas lönsamhet


Orosmolnen hopar sig men konsultmarknaden växer fortfarande starkt. Det visar sammanställningen av andra kvartalets rapporter. Däremot viker lönsamheten, men till det finns en lika rolig som logisk förklaring.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.770178/konsulternas-lonsamhet
Fri, 9 Sep 2022 06:30:00 +0200