Sex skäl att gå över till driftad Kubernetes


Kubernetes som driftstjänst har utvecklats så långt att allt fler företag nu lämnar över nycklarna till sina kluster. Här beskriver vi några av faktorerna bakom den trenden.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.751364/sex-skal-att-ga-over-till-driftad-kubernetes
Fri, 7 Apr 2023 07:41:00 +0200