Ska vässa järnvägstransporterna – kör vidare med konsultjätten


Green Cargo fortsätter sitt mångåriga samarbete med konsultjätten DXC. Med det nya sexårsavtal som tecknats hoppas järnvägsoperatören bli mer effektivt.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.778831/ska-vassa-jarnvagstransporterna–kor-vidare-med-konsultjatten
Thu, 4 May 2023 15:14:53 +0200